Hva er reklamasjonsfristen ved håndverkertjenester? - Eiendomsrett.no®
Reklamasjonsfrist ved håndverkertjenester

Hva er reklamasjonsfristen ved håndverkertjenester?

Dersom du oppdager feil ved håndverkertjenesten som du har fått utført, har du som forbruker flere rettigheter. En forutsetning for å gjøre gjeldende krav mot håndverkeren er imidlertid at du reklamerer innenfor de gjeldende reklamasjonsfristene. En reklamasjon er en melding til håndverkeren om at du har oppdaget en feil, og at han må forberede seg på å imøtekomme et krav på grunnlag av dette. 

Reklamasjonsfristen ved mangler

Hovedregelen er at du må fremme klage innen rimelig tid etter at du har eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som ligger i dette vil variere med forholdene i hver enkelt sak. Derfor er det viktig at du reklamerer så fort du oppdager et forhold som kan være en mangel. Dersom du reklamerer for sent, kan du risikere å miste klageretten.

Endringer i avhendingsloven

Du må underrette håndverkeren om at du påberoper deg mangelen innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget den. Dette er den relative reklamasjonsfristen. Hva som er rimelig tid, må vurderes konkret i den enkelte sak.

Den absolutte fristen for å reklamere på håndverkertjenester er to år. Dette er yttergrensen for reklamasjonsretten din. Fristen løper fra tidspunktet når oppdraget blir avsluttet. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, vil den absolutte fristen forlenges til fem år. Reklamasjonsfristen er også på fem år for arbeid på fast eiendom.

Reklamasjonsfristen ved forsinkelse

Dersom håndverkertjenesten er forsinket, må du bare reklamere dersom du vil heve avtalen eller kreve erstatning.

Utgangspunktet for reklamasjonsfristen ved forsinkelse er det tidspunktet du får vite om at tjenesten er avsluttet. Dersom tjenesten ikke er avsluttet, gjelder det ingen reklamasjonsplikt eller reklamasjonsfrist. Du kan da selv bestemme om du vil gå frem med krav mot tjenesteyteren eller ikke. Dersom forsinkelsen blir vesentlig, kan du heve avtalen uten å gi tjenesteyteren noe forhåndsvarsel.

Dersom du ønsker å reklamere på forsinket håndverkertjeneste, må du gjøre dette innen rimelig tid etter at du fikk vite om at tjenesten ble avsluttet. Hva som er rimelig tid, må vurderes konkret i den enkelte sak.

Vanlige spørsmål

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er en melding til håndverkeren om at du mener tjenesten ikke er i henhold til avtalen som er inngått mellom dere. I reklamasjonen må du beskrive hva du mener ikke er i henhold til avtalen.

Hva er en håndverkertjeneste?

En avtale mellom en næringsdrivende og en forbruker om arbeid på fast eiendom anses i all hovedsak som en håndverkertjeneste. Dette omfatter reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.

Hvordan reklamerer man på en håndverkertjeneste?

Du reklamerer ved å sende en melding til håndverkeren hvor du beskriver at du har oppdaget en feil eller en forsinkelse, og hva denne feilen går ut på. Det er viktig at man sender en slik melding så snart som mulig.

Hva er fristen for å reklamere på håndverkertjenester?

Du må reklamere innen rimelig tid etter at du har eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som anses som rimelig tid må vurderes konkret i hver enkelt sak. Den absolutte fristen for å reklamere på håndverkertjenester er på to år.

Hvilke mangler kan jeg reklamere på?

Du kan reklamere på at tjenesten ikke er fagmessig eller dårlig utført, materialene er av dårlig kvalitet, tjenesten ikke overholder sikkerhetskrav, nødvendige tilleggsarbeider ikke er utført, opplysninger om tjenesten er mangelfulle eller feil, eller at tjenesten er forsinket.

Hva kan jeg kreve dersom jeg reklamerer?

Forbrukeren kan holde tilbake penger, kreve mangelen rettet, prisavslag, heving eller erstatning.

Kan jeg holde tilbake betalingen ved håndverkertjenester?

Ja, du har krav på å holde tilbake betaling som sikkerhet for krav som følge av mangel ved tjenesten.

Rull til toppen