Hva er dokumentavgift? - Våre advokater hjelper deg!
Hva er dokumentavgift?

Hva er dokumentavgift?

Du har kanskje hørt at det er en stor avgift i forbindelse med å selge bolig. Så helt egentlig: Hva er dokumentavgift?

Det er snakk om en avgift som du må betale når du tinglyser dokumentet som overfører hjemmelen til en fast eiendom til en ny eier. Den kommer i tillegg til boligens kjøpesum. Opplysninger om størrelsen på dokumentavgiften følger som regel av boligannonsen og boligprospektet. Det er i visse tilfeller mulig å slippe dokumentavgift.

Endringer i avhendingsloven

Hvor stor er dokumentavgiften?

Dokumentavgiften er på 2,5 % av eiendommens markedsverdi på tinglysingstidspunktet. Dette vil ofte tilsvare 2,5 % av boligens kjøpesum. Avgiften skal beregnes ut fra eiendommens markedsverdi også i tilfeller hvor eiendommen ikke blir solgt på det åpne markedet. Dersom du kjøper en bolig som er under oppføring, eller et nybygg, vil dokumentavgiften være satt til 2,5 % av tomtens markedsverdi.

Når må man betale dokumentavgift?

Du må betale dokumentavgift ved avhending av alle typer eiendommer, inkludert bolig, fritidsbolig, landbrukseiendom og næringseiendom.

Det er ingen plikt til å tinglyse avhending av fast eiendom i Norge. Det er imidlertid den eneste måten du kan få rettsvern for boligkjøpet på. Rettsvern innebærer at din eiendomsrett blir beskyttet, og du får vern overfor tredjemenn som krever rett til eiendommen. Å kjøpe bolig uten å tinglyse hjemmelsovergangen vil innebære en stor risiko grunnet manglende rettsvern, og er generelt frarådet.

Hvem skal betale dokumentavgiften?

Kjøper og selger kan fritt avtale hvem av dem som skal betale dokumentavgiften. Det er imidlertid vanlig i praksis at det er kjøper som betaler denne.

Når kan man slippe dokumentavgift?

Det finnes flere situasjoner der du kan slippe dokumentavgift. I disse tilfellene trenger du ikke å betale den:

  • Dersom du kjøper andelsleilighet i et borettslag
  • Ved overføring av eiendom mellom ektefeller
  • Ved overføring av eiendom i forbindelse med separasjon eller skilsmisse, dersom eiendommen er felleseie
  • Ved overføring av felles bolig mellom samboere i forbindelse med samlivsbrudd
  • Dersom du arver eiendommen i samsvar med arvelovens regler

Å slippe dokumentavgift kan utgjøre en stor økonomisk forskjell, og unntakene er i det vesentlige siktet mot de som trenger det mest. Du kan lese mer om det her.

Rull til toppen