Husstandsfellesskapsloven - Eiendomsrett.no®
Husstandsfellesskapsloven

Husstandsfellesskapsloven

Husstandsfellesskapsloven regulerer opphør av et husstandsfellesskap hvor to eller flere ugifte personer over 18 år har bodd sammen. Opphøret kan skyldes at en part dør, eller på annen måte. For at lovens regler i det hele tatt skal komme til anvendelse, må partene ha bodd sammen i minst to år. Et alternativ er at partene har, har hatt eller venter barn sammen. Dette følger av lovens § 1. Loven regulerer hvilke rettigheter gjenværende parter i husstandsfellesskapet har i opphørssituasjonene.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen