Husleieloven § 1-8 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar

Husleieloven § 1-8 oppstiller et forbud mot diskriminering ved utleie av husrom. Bestemmelsen regulerer både den innledende vurderingen av leietaker, i tillegg til oppsigelse. Ved diskriminering vil reglene i likestillings- og diskrimineringsloven komme til anvendelse.


Bestemmelsen er nesten identisk til regelen i burettslagslova § 1-5 og bustadbyggjelagslova § 1-4. Som nevnt overfor gjelder bestemmelsen i etableringsfasen, det vil si når utleier vurderer hvem vedkommende vil leie ut rommet til. I tillegg gjelder den ved oppsigelse eller annen form for opphør av leieforholdet. Dersom det er snakk om diskriminering, vil reglene i likestillings- og diskrimineringsloven gjøre seg gjeldende.

Endringer i avhendingsloven

Trenger du advokathjelp i forhold til husleieloven § 1-8?

Advokatene våre spesialiserer seg på eiendomsrett, herunder husleierett. I de fleste eiendomssaker vil store deler av advokatutgiftene dekkes av forsikringsordninger. Du kan ta kontakt ved å bruke skjemaet under.

Dersom du er usikker på om ditt leieforhold reguleres av husleieloven, kan du ta en titt på dens virkeområde her. En generell oversikt over hele husleieloven kan du se her.


§ 1-8. Forbud mot diskriminering

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Ved diskriminering gjelder likestillings- og diskrimineringsloven.

Rull til toppen