Husleieloven § 1-7 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar

Husleieloven § 1-7 slår fast at erstatningsansvar dersom det har oppstått skade på person ikke reguleres av lovens regler. Dersom det er snakk om erstatning, vil de alminnelige erstatningsreglene komme til anvendelse.


Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse

Bestemmelsen stadfester at reglene i husleieloven ikke vil komme til anvendelse dersom det er snakk om skade på person. Dette gjelder til tross for at skaden skjer som følge av mislighold av leiekontrakten. Et eksempel på dette kan være at leieren faller i en trapp som er vedlikeholdt for dårlig av utleier. Likevel er det ubestridt at et eventuelt erstatningsansvar ikke skal bygge på reglene i husleieloven. Tap som ikke følger av mislighold, kan eksempelvis knytte seg til tilfeller der leieren utøver vold mot utleier.

Endringer i avhendingsloven

For mer informasjon om husleielovens virkeområde, kan du lese her. Total oversikt over husleielovens bestemmelser finner du her.


§ 1-7. Erstatningsansvar for skade på person m.v.

Tap som følge av skade på person faller utenfor bestemmelsene om erstatningsansvar i loven her. For slikt tap og for tap som ikke er følge av mislighold, gjelder de alminnelige erstatningsregler.

Rull til toppen