Husleieloven § 1-6 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Husleieloven § 1-6 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer beregningen av frister etter husleieloven. Den fastslår at det er de samme fristene som  gjelder etter reglene i domstolloven §§ 146, 148 og 149.


Beregning av frist

Selv om bestemmelsen viser til domstollovens regler om frister, må det legges til grunn at det bare er reglene om selve beregningen av fristen som også gjelder for husleieloven. De øvrige reglene om frister i domstolloven og tvisteloven vil ikke komme til anvendelse på forholdene etter husleieloven.

Endringer i avhendingsloven

Trenger du advokathjelp ved beregning av frist etter husleieloven?

Dersom du er i tvil om hvilke frister du må forholde deg til etter reglene i husleieloven, kan det lønne seg å ta kontakt med en av våre advokater. Vi er spesialisert på eiendomsrett, herunder reglene i husleieloven. De fleste eiendomssaker vil i stor grad dekkes av forsikringsordninger. Dersom du ønsker å ta kontakt, er det bare å benytte skjemaet under.

Her kan du se den fulle oversikten over husleielovens bestemmelser med lovkommentarer.


§ 1-6. Beregning av frister

Ved beregning av frister etter denne loven gjelder reglene i domstolsloven §§ 146, 148 og 149 tilsvarende.

Rull til toppen