Husleieloven § 7-3 med lovkommentar

Husleieloven § 7-3 regulerer de tilfeller hvor det er tale om fremleie av en del av boligen. Det kreves samtykke fra utleier. Samtidig oppstilles det betingelser for utleiers nektelse.


Bestemmelsen lyder som følger:

§ 7-3. Fremleie av del av bolig

Leier av bolig som selv skal bo i boligen, kan framleie en del av boligen med godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom framleierens forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket.

«del av boligen»

Hva ligger i dette?

Godkjenning fra utleier

Hva ligger i dette?

«saklig grunn»

Lorem ipsum

Ikke fravikelig?

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen