Husleieloven § 2-15 med lovkommentar

Husleieloven § 2-15 regulerer leierens rett til å holde leie tilbake. Denne retten er utslag av gjensidighetsprinsippet. Leieren vil ha en rett til å holde tilbake sin ytelse, dersom utleierens ytelse ikke samsvarer med vederlaget.


Ordlyden i bestemmelsen er som følger:

§ 2-15 Rett til å holde leie tilbake.
Leieren kan holde tilbake så mye av leien at det sikrer de kravene leieren har mot utleieren som følge av mangel eller forsinkelse.

For tilbakeholdsretten gjelder det et proporsjonalitetskrav. Leieren kan kun holde tilbake så mye som kravet mot utleieren eventuelt tilsier. Leieren benytter seg av sin tilbakeholdelsesrett på egen risiko. Dette innebærer dersom kravet mot utleieren er omstridt, og leieren holder tilbake leie, vil leieren være i mislighold dersom kravet ikke eksisterer. Ved tilbakeholdelsen kreves det ikke at leieren holder tilbake en del av leien nøyaktig tilsvarende kravet. Leieren gis nok et visst slingringsmonn, slik som kjøper gis etter kjøpsloven § 42, se Rt. 2006 s. 31, avs. 33.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen