Hus med fuktskade - Eiendomsrett.no®
Hus med fuktskader i tak og vegger

Hus med fuktskade

Hus med fuktskade kan bli et ganske kostbart kjøp. Ofte er det mulig å reklamere til selger i ettertid og kreve prisavslag eller erstatning. Her får du litt generell informasjon om fuktskader og hvilke rettigheter du har overfor tidligere eier.

Krav mot selger pga fuktskade

Et hus med fuktskade vil ofte kvalifisere som en mangel etter avhendingsloven. I så fall er det en rekke beføyelser du har anledning til å rette mot selger:

Endringer i avhendingsloven
  • Retting
  • Prisavslag
  • Erstatning
  • Heving

Normalt vil selger ha mulighet til å rette på en mangel, men det er ikke så praktisk dersom det er en fuktskade. Her må det som regel en utbedring til.

Selger kan da kompensere for mangelen ved å gi et prisavslag. Det kan også gis en erstatning for utgifter kjøper måtte ha lagt ut for i forbindelse med saken.

Heving av kjøpet er forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. Dersom fukten gjør huset ubeboelig kan det være et grunnlag for dette.

Hvordan oppstår fuktskader på hus

Fukt kan være et symptom på at det kommer vann inn utenfra. Det kan også være konstruksjonsfeil i vann- og avløpssystemet.

Områder som er sårbar for fuktskader er kjeller, våtrom og tak.

Dersom taket ikke er tett, vil vannet trenge inn. Det er ofte vanskelig å konstatere fukt fra taket. En indikasjon er takets alder og materialene som er brukt.

Når det gjelder badet er det i dag en ganske omfattende våtromsnorm som skal følges. Dersom du kjøper et eldre hus, er det ikke sikkert denne ble fulgt da det ble bygget. Det kan også være at tidligere eier har renovert det selv uten hjelp fra fagfolk. Det skal i så fall informeres om ved salget.

Dreneringen langs grunnmuren er det som skal lede vannet vekk fra huset. Er ikke dette utført forskriftsmessig, kan det oppstå fukt i kjelleren. En indikasjon på et fuktproblem er når den typiske kjellerlukten slår imot deg idet du åpner kjellerdøra.

Reklamer umiddelbart ved fuktskade

Har det først begynt å danne seg fuktskader i huset, forsvinner de ikke av seg selv. Tvert imot utvikler de seg og gjør stadig mer skade etterhvert som tida går. Når det har kommet så langt at det har dannet seg råte eller en anseelig mengde muggsopp, må det kanskje en omfattende renovering til for å bøte på problemet.

Ettersom kjøper ettet avhendingsloven også har en tapsbegrensningsplikt, er det ikke sikkert du vil få noen dekning fra selger hvis du ved passivitet lar problemet ligge og vokse seg større.

Selv om observasjonen virker bagatellmessig, bør du melde fra til selger. En nærmere utredning vil bringe på det rene om det faktisk er grunnlag for prisavslag eller erstatning.

Ofte kaller problemet på umiddelbar handling, også på grunn av plikten til å begrense tapet. Sørg i så fall for å dokumentere forholdet ved en uavhengig takstrapport før du begynner.

Fuktskade og advokathjelp

Advokater som spesialiserer seg på eiendomsrett vil ofte ha god kjennskap til fuktskader, og hva som skal til for reklamere overfor selger. En dreven advokat holder også rede på de fristene som gjelder for å melde fra og de kanalene reklamasjonen skal sendes gjennom.

Ettersom selgeren ofte har en eierskifteforsikring, må klagemålene rettes til forsikringsselskapet. Din innboforsikring vil kunne dekke advokatkostnadene på kjøpersiden.

Kilder:

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Hva er en fuktskade?

Fuktskade er ødeleggelser forårsaket av vann eller damp. Alvorlige fuktskader manifesterer seg i form av mugg eller råte.

Hviordan oppdager jeg fuktskader?

Typisk kjellerlukt eller misfargede overflater kan være symptomer på fuktskader.

Har selger plikt til å opplyse om fuktskader ved salg av hus?

Ja. I den grad selger kjenner til det skal det krysses av på et egenmeldingsskjema som legges ved takstrapporten.

Hva kan jeg kreve av selger i forbindelse med fuktskade ved kjøp av bolig?

Det vanlige er å kreve et prisavslag som tilsvarer verdireduksjonen på huset. I tillegg kan det kreves erstatning for tap og utgifter. I alvorlige saker kan det være aktuelt å heve hele kjøpet.

 

Rull til toppen