Kjøpte hus av besteforeldrene- endte i retten - Eiendomsrett.no®

Kjøpte hus av besteforeldrene- endte i retten

Et boligkjøp ble til en trist familietragedie.

Kjøperen kjøpte huset for åtte millioner fra sine egne besteforeldre, skriver Nidaros. Boligen var gammel, og barnebarnet fikk halvannen millionen fratrekk av estimert markedsverdi.

Endringer i avhendingsloven

Men under oppussing oppdaget kjøperen flere mangler. I bakenforliggende konstruksjoner var det omfattende skader. Vedkommende kontaktet bestefaren, men han henviste til at det allerede var gitt prisavslag på grunn av at huset var gammelt. Han hevdet derfor at han ikke var ansvarlig for manglene.

Les også: Reklamasjon ved boligkjøp – En komplett oversikt

Skader for flere millioner kroner

Kjøperen hyret en takstmann, og sammen med en byantikvar så gjennomførte de en befaring av boligen. Her ble det avdekket ytterligere mangler som det ville koste tre millioner kroner å utbedre.

«Hovedårsaken til skader og avvik som er beskrevet i rapporten har sammenheng med arbeider utført av tidligere eier», skrev takstmannen ifølge dommen.

Tvisten endte i forliksrådet, og kjøperen krevde fire millioner som avslag og erstatning. Beløpet skulle dekke utbedringskostnader og tidligere utført renovasjonsarbeid. Dessverre ble de ikke enige, og saken endre i retten. Barnebarnet bestilte en ny gjennomgang i forkant med undersøkelser gjort av konsulentfirma, entreprenør og takstmann. Det viste seg at boligens tilstand var verre en tidligere undersøkelser.

«Omfanget av skadet tømmer er nå så stort at en reparasjon mens bygningen står ikke vil være hensiktsmessig. Det vil si at bygningen må demonteres i sin helhet for så å settes opp igjen. Dette vil føre til at prosjektet vil få en betydelig høyere kostnad. Trolig en 3-dobling av forrige kostnadsoverslag. (…) Det vil si at bygningen er i en så dårlig stand at en reparasjon vil koste mye mer enn et nytt bygg, samtidig som at man ved en reparasjon vil måtte løse krympe-problematikken ved at arbeidene utføres over tid. Da vil det trolig ta 2–3 år før tømmerkassa står oppe med tak, klar til å innredes» sto det i rapporten. Prisen på dette ville bli høyere enn kjøpesummen og ble satt til 8,6 millioner kroner.» fra dommen.

Les også: Prisavslag ved boligkjøp – En komplett oversikt

Selgeren hevdet at han var uvitende om tilstanden

Kjøperen mente at bestefaren var klar over manglende og ikke hadde fulgt opplysningsplikten. Han mente at alle skadene og avvikene ville hatt påvirket avtalen ytterligere, og la ned påstand om å få 9,9 millioner i tillegg til forsinkelsesrenter og saksomkostninger.

Kjøperen var uenig i at han hadde holdt noe skjult og mente at det opprinnelige avslaget tilsvarte tilstanden på bygget. Han svarte også at de nye manglende ikke eksisterte og at det i kontrakten ble beskrevet skadene som de var. Boligens tilstand ble grundig redegjort under rettsaken. Det ble dokumentert at tidligere eier hadde gjort arbeid på trevirket i kjelleren. Retten mente derfor at han må ha visst om råteskader.  Det var også avdekket råteskader i taket, og siden loftet var tildekket ble ikke disse oppdaget av kjøper.

Selgeren påpekte at han oppbevarte dokumenter i kjelleren og at han ikke hadde oppdaget noen skader da han installerte en avfukter.

Les mer om opplysningsplikt ved boligsalg her

Ble dømt til å betale 6 millioner kroner til barnebarnet

Retten kom frem til at det var uten tvil et misforhold mellom berettiget forventing til eiendommen ut i fra kjøpesummen og den faktiske tilstanden.

Bestefaren ble dømt til å betale 5,46 millioner kroner til kjøperen, i tillegg til forsinkelsesrenter og saksomkostninger på 525 00 kroner.

Besteforeldrenes advokat forteller til at det er vanskelig å kommentere dommen på grunn av de sterke personlige forholdene, og kaller saken for en menneskelig tragedie.

– Hadde man visst at så mye måtte gjøres, hadde han ikke solgt eiendommen. Da hadde han pusset det opp selv, forteller Os om sin klient

Han forteller videre at han er overrasket over at retten ikke la noe vekt på at kjøperen ikke gjorde noen undersøkelser på forhånd.

Barnebarnets advokat ønsker ikke å kommentere saken.

Trenger du advokathjelp i en eiendomssak? Les mer om det her

Rull til toppen