Eiendomsadvokat i Honningsvåg - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Honningsvåg

Honningsvåg er en by som ligger i Nordkapp kommune og i Troms og Finnmark fylke. Per januar 2020 hadde byen 2 419 innbyggere. I likhet med andre tettsteder oppstår det noen ganger eiendomssaker. Vi legger frem en oversikt over saker som oppstår og hva de ofte handler om.


Advokat i forbindelse med naborett i Honningsvåg

Naborettens primære rettsgrunn er granneloven. Vanlige tvister vi får spørsmål om, er knyttet til blant annet felling av trær som blokkerer utsikt, støy utover den alminnelige naborettslige tålegrensen, og andre forhold ved eiendommenes grense.

Advokat i forbindelse med husleierett i Honningsvåg

En av de vanligste tvistene som oppstår i forbindelse med husleie er uenighet rundt utkastelse. Reglene for utkastelse kan påvirkes av hvem som skal kastes ut. Dersom du har havnet i en slik situasjon kan det være lurt å snakke med en advokat.

Advokat i forbindelse med kjøp av bolig i Honningsvåg

Hvilken lov regulerer egentlig boligkjøp? Svaret avhenger av partene i avtalen, og hva slags bolig det er snakk om. Dersom avtalen gjelder en brukt bolig, er det avhendingsloven som kommer til anvendelse ved eventuelle saker. Dersom avtalen baserer seg på oppføring av en ny bolig, er det bustadoppføringslova som gjelder.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat i forbindelse med håndverkersaker i Honningsvåg

Håndverkertjenester kan noen ganger føre til uenigheter, dersom partene ikke klarer å bli enige, kan saken gå oppover i rettssystemet. Dersom du har havnet oppi en tvist som dette, kan du få dekket vesentlige deler av advokatutgiftene, dersom vilkårene for det er oppfylt i en av dine forsikringsavtaler.

Advokathjelp i forbindelse med andre eiendomssaker i Nordkapp kommune

Øvrige eiendomssaker kan for eksempel gjelde veirett eller ekspropriasjon. Dersom det er snakk om sistnevnte, har eieren krav på full erstatning og dekning av juridiske utgifter. Dersom du har havnet i en slik sak, anbefaler vi å få saken vurdert av en advokat.

Plan og bygningsmyndighetene i Nordkapp kommune

Skal du bygge en garasje, er du nødt til å søke godkjenning fra det offentlige. Plan- og bygningsmyndighetene er til for å gjøre vurderinger og sørge for at søknader er i tråd med plan og bygningsloven.

Domstoler i Nordkapp kommune

Når det gjelder eiendomssaker fra Honningsvåg, behandles de av følgende domstoler.

Rull til toppen