Heving av boligkjøp – En komplett oversikt

Heving av boligkjøp medfører at avtalen helt eller delvis kanselleres. Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen din kan du gjøre såkalte mangelsbeføyelser gjeldende overfor selger. Er mangelen av en viss karakter vil heving kunne komme på tale. På grunn av hevingens inngripende karakter overfor boligselger, kan det riktignok bare skje på visse vilkår. … Fortsett å lese Heving av boligkjøp – En komplett oversikt