Heving av boligkjøp – En komplett oversikt

Rettsvirkningen av at boligkjøp heves er at kjøper sier fra seg eiendommen mot at kjøpesummen tilbakebetales. Dette er en svært alvorlig misligholdsbeføyelse, det skal derfor svært mye til før vilkårene for heving er oppfylt. Etter avhendingsloven § 4-13 er det et vilkår at mangelen utgjør et «vesentlig avtalebrudd».  Hvilken lov kommer til anvendelse ved heving … Fortsett å lese Heving av boligkjøp – En komplett oversikt