Kjøpte bolig med 7000 skjeggkre - får ikke heve kjøpet - Eiendomsrett.no®
skjeggkre heve kjøp

Kjøpte bolig med 7000 skjeggkre – får ikke heve kjøpet

Selger anker dom om skjeggkrerabatt. Kjøper vurderer motanke.

Et ektepar kjøpte i 2017 et rekkehus i Oslo. I følge tilstandsrapporten var alt i orden. Dessverre oppdaget paret noen måneder etter overtagelse at leiligheten rommet rundt 7000 skjeggkre. Ekteparet gikk dermed til rettsak og ønsket boligkjøpet hevet. Dersom de ikke fikk medhold så ville de ha prisavslag, forteller ABC Nyheter.            Oslo Tingrett bestemte i januar at kontrakten blir stående, men at selger må gi ekteparet prisavslag og erstatning på 1,77 millioner kroner og saksomkostninger på  150.000 kroner.

Endringer i avhendingsloven

– Dommen henger ikke på greip, sier selgers advokat til ABC Nyheter, og nevner at han har send ut anke.

Kjøperne vurderer motanke

Advokat Tine Beate Eriksen representerer kjøperne og nevner at det blir interessant å se hva lagmannsretten kommer frem til. Hun legger også til at det kan være aktuelt at hennes klienter svarer med motanke angående hevingskravet.

Selger krysset av nei-boksen på spørsmålet om det er, eller har vært, sopp, råteskader eller skadedyr i boligen da vedkommende fylte ut selverklæringsskjema. Selger opplyste også takstmannen at de ikke var kjent med skjulte feil eller mangler. De hevder videre at ikke har brutt opplysningsplikt i salgsoppgaven siden de ikke visste at det var skjeggkre i hverken deres eller naboens bolig.

Stor beholdning av skjeggkre

I følge Mycoteam som ble engasjert for å kartlegge problemet er det snakk om en meget stor beholdning på opptil 7000 skjeggkre. Det tilsier at dyrene har vært i boligen i mange år. De nye eierne gjorde skjeggkreoppdagelsen relativt tidlig. De mener at prisavslaget dog ikke kan rette opp konsekvensene som kontraktbruddet innebærer.

Les skjeggkredommen ved å trykke her.

«Bokvaliteten og trivselen før, under og etter bekjempelsen er fraværende», forklarer kjøper i retten, forteller ABC Nyheter

 Retten mener selger burde visst om problemet

I rettens vurdering blir det kommet frem til at kjøperne ikke har rett til å få kjøpet hevet, men at de har krav på «et forholdsmessig prisavslag og erstatning».

Dette har fått selgers advokat til å reagere og mener nivået på erstatningen er for høyt.                                        Under rettssaken ble selgerne vist en boks med skjeggkre, men sa at de ikke kunne huske å ha sett insektet, skriver ABC Nyheter.

Retten kom frem til at det var overveiende sannsynlig at selger «kjente eller måtte kjenne til» at det var skjeggkre i boligen.»

Men angående forklaringene til selger er retten ikke like hard: «… og etter rettens syn også at det heller ikke var grov uaktsomt av dem å være uvitende»

Oppsummert så mener likevel retten at selgeren i det minste må ha sett insektene såpass mange ganger at vedkommende måtte forstå at det var et problem. Men det kunne ikke utelukkes i dommen at selgerne kanskje ikke visste hva slags insekt det er snakk om. Dommen viser også til at begge naboene kjente til at deres bopel hadde skjeggkre. Og derfor burde også selger også kjenne til dette.

Les også: hva er skjeggkre?

Feil avgjørelse

Advokat Jørgensen bistår selger og mener avgjørelsen er feil , forteller ABC Nyheter.

  • Det henger ikke på greip. Særlig ikke i lys av at skjeggkre er allment kjent og at nye metoder er tatt i bruk som bringer bestanden ned på et levelig nivå, sier han videre til ABC nyheter.

– Dette er en fartsdump i rettsspraksis som må justeres, og som vil justeres, sier Jørgensen om skjeggkrerabatt.

Erik Thomas Gjølme i Anticimex forteller til Abc Nyheter at det er stor mulighet for at prisavsalg grunnet skjeggkre vil ta slutt da insektet mest sannsynlig har kommet for å bli. Han legger også til at krypet er ufarlig for boligen og at invasjoner av disse er hauset unødvendig opp.

.

Rull til toppen