Eiendomsadvokat i Harstad - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Harstad

Harstad er en fin og aktiv by og kommune som ligger i Troms. Som by er Harstad fylkets nest største. Dette innebærer dessverre at det oppstår en del eiendomstvister her. Vi har laget en oversikt over saker som kan oppstå, og skrevet litt om dem.

Advokat tilknyttet husleierett i Harstad

Det norske leiemarkedet blir tøffere og tøffere. Vi vet gjennom erfaring at en rekke leietakere ikke har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter, og ofte blir overkjørt av mer ressurssterke utleiere. Dersom du lurer på dine rettigheter kan du forsøke å lese våre pedagogiske kommentarer til husleieloven.

Endringer i avhendingsloven

Advokat tilknyttet naborett i Harstad

Harstad er en by der flere mennesker bor relativt tett. Dette kan føre til konflikter mellom naboer. Ofte er dette knyttet til støy eller annen hensynsløs adferd. Det kan være svært belastende å havne i konflikt med en person som bor i så nært deg, dermed kan det ofte være lurt å kontakte en advokat som har erfaring med naborett.

Advokat tilknyttet håndverkertjenester i Harstad

Håndverkertvister oppstår ofte, dessverre. Problemet kan være for eksempel at ytelsen er mangelfull fra den ene parten. Fra forbrukerens side knytter dette seg ofte til manglende betaling eller lignende. Fra håndverkersiden er det ofte snakk om ufullstendig ytelse eller skade på tingen for øvrig. Har du havnet i en tvist som dette, så kan du i mange tilfeller få vesentlige deler av advokatutgiftene dekket gjennom forsikring.

Advokat knyttet til boligkjøp i Harstad

Det selges mange boliger i Harstad. I forbindelse med dette kan det oppstå uenigheter. Dette kan være svært belastende, siden eiendom vanligvis er en av de største investeringene man gjør i løpet av et livsløp. For handel av brukt bolig er det avhendingslovens regler som gjelder. Dersom du har kjøpt eller solgt en bolig og det oppstår uenighet om for eksempel eiendommens størrelse, eller et annet moment, kan det lønne seg å få avklart saken med en advokat.

Advokat knyttet til øvrige eiendomssaker i Harstad

Andre eiendomssaker kan for eksempel handle om ekspropriasjon eller veirett. Det rettslige grunnlaget for en veirett er som regel avtale eller hevd. Saker om ekspropriasjon er ofte komplekse, og advokathjelp kan nesten sies å være en absolutt nødvendighet.

Plan og bygningsmyndighetene i Harstad kommune

Garasjer, naust og lignende tilbygg krever godkjenning fra plan og bygningsmyndighetene i kommunen. Tilstrekkelig og oppdatert informasjon om søknad kan du finne på kommunens hjemmesider.

Domstoler i Harstad

Eiendomssaker fra Harstad behandles av domstolene listet nedenfor. Saker som behandles i jordskifte- og tingretten kan ankes til lagmannsretten.

 

 

Rull til toppen