Håndverkertjenester - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenester

Håndverkertjenester

Hva som skal anses som håndverkertjenester, er i første rekke regulert i håndverkertjenesteloven. Det omfatter typisk reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygging mv. I tillegg omfattes typiske tjenester som arbeid på ting eller fast eiendom. Dette kan være anlegg av gressplen, hage- og gartneriarbeid og grave- og sprengningsarbeider. Det kan også gjelde bygging og oppsetting av utomhusanlegg som murer, brønner og gjerder, samt reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bygninger, for eksempel maling og fasadepussing. Til slutt gjelder loven for nyoppføring av bygning som ikke er for boligformål. Dette kan være et båthus, et lekehus eller en frittliggende garasje. Er ombyggingsarbeidene såpass omfattende at de kan likestilles med oppføring av en ny bolig, vil arbeidet reguleres av bustadoppføringslova


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen