Håndverkertjenesteloven med lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven med lovkommentarer Kapittel I. Virkeområde m.m. Håndverkertjenestelovens første kapittel består av lovens grunnleggende bestemmelser. Her kan vi finne svar på spørsmål som når loven gjelder, når det er adgang til å fravike loven ved avtale og hvor skillet går mot kjøpslovene. Håndverkertjenesteloven § 1 – Når gjelder håndverkertjenesteloven? Håndverkertjenesteloven § 2 – Gjelder loven … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven med lovkommentarer