Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar – hvilke regler gjelder for tilleggsarbeid? Håndverkertjenesteloven § 9 regulerer lovens regler for tilleggsarbeid. Tilleggsarbeid er arbeid som faller utenfor oppdraget, men som det er praktisk å utføre sammen med arbeidet. Hvis det er behov for tilleggsarbeid, skal tjenesteyteren som hovedregel gi forbrukeren beskjed om dette. § 9. Tilleggsarbeid. (1) … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar