Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar – tjenesten må utføres i tråd med offentlige sikkerhetskrav Håndverkertjenesteloven § 6 slår fast at tjenesten må utføres i samsvar med de sikkerhetskrav som er fastsatt i, eller i medhold av lov. Tjenesten skal følgelig være i samsvar med formell lov, forskrifter og de individuelle avgjørelser som er gitt i medhold … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar