Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 6 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar – tjenesten må utføres i tråd med offentlige sikkerhetskrav

Håndverkertjenesteloven § 6 slår fast at tjenesten må utføres i samsvar med de sikkerhetskrav som er fastsatt i, eller i medhold av lov. Tjenesten skal følgelig være i samsvar med formell lov, forskrifter og de individuelle avgjørelser som er gitt i medhold av lov. Hvis resultatet av tjenesten ikke tilfredsstiller kravene i loven, foreligger det en mangel etter håndverkertjenesteloven § 17.


6. Offentlige sikkerhetskrav.

Endringer i avhendingsloven

Tjenesten skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Kan bestemmelsen fravikes?

Bestemmelsen er utfravikelig, i likhet med resten av loven, jf. håndverkertjenesteloven § 3. Det ville ikke være fornuftig eller i tråd med lovgiverviljen dersom partene hadde adgang til å avtale utføring av tjeneste som skulle stride mot offentlige sikkerhetskrav.

Tjenesteyters ansvar

Hvis tjenesten som forbrukeren ønsker utført strider med offentlige sikkerhetskrav når det gjelder utføringen eller resultatet, har tjenesteyteren et ansvar. Han vil i så fall ha en plikt til å ikke ta på seg oppdraget. Han kan også ha en plikt til å veilede forbrukeren til å gjøre de endringer i oppdraget som er nødvendige for at det ikke skal stride med de offentlige sikkerhetskravene.

Videre gjelder kravet kun innenfor rammene av det som er avtalt. Dersom tjenesteyteren skulle oppdage at tjenestens gjenstand rammes av sikkerhetsmangler på andre måter, kan han ha plikt til å fraråde at tjenesten gjennomføres i tråd med håndverkertjenesteloven § 7. Eventuelt må han varsle forbrukeren om behov for tilleggsarbeid i tråd med håndverkertjenesteloven § 9.

Rull til toppen