Håndverkertjenesteloven § 5 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 5 – hvilke plikter har tjenesteyteren når det gjelder utføring? Håndverkertjenesteloven § 5 regulerer tjenesteyterens plikter knyttet til utføringen av og kvaliteten på tjenesten. Bestemmelsen gir generelle regler om hvordan tjenesten skal utføres, hva slags materialer som skal benyttes, og hvilken pris som skal fastsettes for arbeidet. § 5. Utføring og materialer.  Tjenesteyteren skal … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 5 med lovkommentar