Håndverkertjenesteloven § 47 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 47 gjelder tjenesteyterens omsorgsplikt for ting som er i hans besittelse dersom han benytter seg av sin tilbakeholdsrett, eller dersom forbrukeren forsømmer å overta tingen til rett tid. Bestemmelsen inneholder også en regel om tjenesteyterens salgsrett. Første ledd Det følger av første ledd at tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg over ting som han holder … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 47 med lovkommentar