Håndverkertjenesteloven § 46 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 46 regulerer tjenesteyterens tilbakeholdsrett ved forsinket betaling. Bestemmelsen regulerer tjenesteyterens tilbakeholdsrett ved forsinket betaling. Dersom tjenesten gjelder en ting som er overgitt til tjenesteyteren, og forbrukeren ikke betaler vederlaget til rett tid, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet. Tilbakeholdsretten gjelder bare løsøreting, og tingen må … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 46 med lovkommentar