Håndverkertjenesteloven § 45 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 45 fastslår at dersom vederlaget eller annet utestående beløp ikke blir betalt i tide, kan tjenesteyteren kreve rente og rentetaperstatning etter forsinkelsesrenteloven. Dersom partene har avtalt forfallsdag for kravet, vil renten løpe fra denne forfallsdagen, se forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd andre punktum. I tilfeller hvor tjenesteyteren krever betaling etter § 37, vil renten løpe … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 45 med lovkommentar