Håndverkertjenesteloven § 44 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 44 gjelder oppgjøret når tjenesteyteren hever avtalen etter § 43. Første ledd Etter første ledd skal forbrukeren betale som ved avbestilling av tjenesten den dagen hevingen fant sted, jf. § 40. Vederlaget for den utførte delen av oppdraget skal settes til prisen hvis oppdraget bare hadde omfattet den delen, jf. § 40 første ledd. Forbrukeren … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 44 med lovkommentar