Håndverkertjenesteloven § 44 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 44 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 44 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 44 gjelder oppgjøret når tjenesteyteren hever avtalen etter § 43.


Første ledd

Etter første ledd skal forbrukeren betale som ved avbestilling av tjenesten den dagen hevingen fant sted, jf. § 40.

Endringer i avhendingsloven

Vederlaget for den utførte delen av oppdraget skal settes til prisen hvis oppdraget bare hadde omfattet den delen, jf. § 40 første ledd. Forbrukeren må betale erstatning for tapet som tjenesteyteren blir påført ved hevingen, jf. § 40 andre ledd. Han vil imidlertid være fri for ansvar dersom vilkårene etter § 40 andre ledd fjerde punktum foreligger.

Andre ledd

Andre ledd bestemmer at § 16 tredje ledd om betaling av renter gjelder tilsvarende ved tilbakebetaling av vederlag som er mottatt. Hvis forbrukeren har forskuddsbetalt for den delen som heves, har han krav på tilbakebetaling med renter. Rentene skal løpe fra tidspunktet tjenesteyteren mottok betalingen.


§ 44. Oppgjøret ved heving.

(1) Hever tjenesteyteren avtalen etter § 43, skal forbrukeren betale som ved avbestilling av tjenesten den dagen hevingen fant sted (§ 40).

(2) § 16 (3) om betaling av renter gjelder tilsvarende ved tilbakebetaling av vederlag som er mottatt.

Rull til toppen