Håndverkertjenesteloven § 42 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 42 regulerer tjenesteyterens rett til å stanse arbeidet ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukerens side. Bestemmelsen hjemler også hans rett til erstatning for kostnader og tap som følge av stansingen. Første ledd Hvis forbrukeren skal betale på forskudd eller delbetale under utføringen av tjenesten, og ikke betaler til rett tid, kan tjenesteyteren stanse … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 42 med lovkommentar