Håndverkertjenesteloven § 41 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 41 inneholder en oversikt over tjenesteyterens beføyelser ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren.  Bestemmelsen inneholder en oversikt over hvilke krav tjenesteyteren kan gjøre gjeldende dersom forbrukeren ikke betaler til rett tid eller medvirker til oppfyllelsen av avtalen. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 51 og forbrukerkjøpsloven § 43. Se også §§ 11 … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 41 med lovkommentar