Håndverkertjenesteloven § 40 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 40 regulerer det økonomiske oppgjøret ved avbestilling fra forbrukeren. Bestemmelsen regulerer det økonomiske oppgjøret mellom partene når forbrukeren avbestiller tjenesten. Reglene om erstatningsutmåling er noe skjerpet i samsvar med vanlige utmålingsprinsipper. Partene kan avtale lempeligere vilkår for forbrukeren. Dessuten utvises det gjerne godvilje ved avbestilling i praksis. Det kan ha utviklet seg sedvaner … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 40 med lovkommentar