Håndverkertjenesteloven § 39 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 39 slår fast utgangspunktet om forbrukerens generelle rett til å avbestille tjenesten innen den er sluttført. Første ledd Det følger av første ledd at forbrukeren har rett til å tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Dette gjelder de tilfeller hvor avtalen er inngått, men tjenesten ikke er påbegynt. Dersom arbeidet er påbegynt, kan forbrukeren kreve at … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 39 med lovkommentar