Håndverkertjenesteloven § 38 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 38 gjelder forbrukerens medvirkningsplikt.  Mønsteret for bestemmelsen er kjøpsloven § 50. Tjenesteyteren er vanligvis avhengig av at forbrukeren medvirker til at tjenesten skal kunne utføres. Dette kan skje ved at han stiller eiendommen til tjenesteyterens disposisjon,  eller overbringer den aktuelle gjenstanden som tjenesten skal utføres på. Bokstav a Etter bokstav a skal forbrukeren yte slik … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 38 med lovkommentar