Håndverkertjenesteloven § 37 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 37 inneholder regler om tiden for betaling. Første ledd Første ledd kommer til anvendelse dersom betalingstiden ikke følger av avtalen. Forbrukeren skal da betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. Betalingskravet må altså fremsettes etter at tjenesten er utført. Betalingen må skje umiddelbart etter mottakelsen av påkravet, eventuelt mottakelsen av … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 37 med lovkommentar