Håndverkertjenesteloven § 35 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 35 gjelder betalingsrisikoen når arbeid eller materialer blir rammet av uhell. Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadet ved en hendelse som ikke skyldes forhold på hans side, og som inntrer før tiden for mangelbedømmelse etter § 20 første og andre ledd. Bestemmelsen gjelder bare betalingsrisikoen for … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 35 med lovkommentar