Håndverkertjenesteloven § 34 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 34 regulerer spørsmålet om det skal betales for forundersøkelse for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles. Bestemmelsen regulerer bare rene forundersøkelser, jf. formuleringen «for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles». Undersøkelser om omfanget eller prisen som ledd i selve tjenesten ved for eksempel regningsarbeid, følger vanlige regler om prisfastsettelse for tjenesten. … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 34 med lovkommentar