Håndverkertjenesteloven § 34 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 34 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 34 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 34 regulerer spørsmålet om det skal betales for forundersøkelse for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles.


Bestemmelsen regulerer bare rene forundersøkelser, jf. formuleringen «for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles». Undersøkelser om omfanget eller prisen som ledd i selve tjenesten ved for eksempel regningsarbeid, følger vanlige regler om prisfastsettelse for tjenesten.

Endringer i avhendingsloven

Forbrukeren plikter bare å betale for forundersøkelse dersom det er opplyst at betaling vil bli kreves, eller hvis tjenesteyteren tar forbehold om det. Dette dekker ubestemte forbehold om mulig betaling.

Dersom pris for forundersøkelse ikke er avtalt, må den beregnes på grunnlag av reglene om prisfastsettelse i § 32.


§ 34. Forundersøkelse o.l.

Skal det foretas en forberedende undersøkelse eller liknende arbeid for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles, skal forbrukeren bare betale for arbeidet dersom det er opplyst eller tatt forbehold om det på forhånd.

Rull til toppen