Håndverkertjenesteloven § 32 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 32 inneholder grunnleggende regler om fastsettelse av pris, særlig når dette ikke følger av avtalen. Utgangspunktet er at partene står fritt til å avtale prisen for tjenesten. Denne må være innenfor rammene av blant annet prisloven § 18 og avtaleloven § 36. Dersom partene ikke har avtalt noen pris, må denne regnes ut … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 32 med lovkommentar