Håndverkertjenesteloven § 31 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 31 åpner for å avgjøre erstatningsansvaret ved standarderstatningsutmålinger. Bestemmelsen gir adgang til å avgjøre erstatningsansvaret ved standarderstatningsutmålinger. Dette kan gjøres i stedet for utbetaling etter § 30. Bestemmelsen gjelder bare tap som skyldes forsinkelse. Første ledd Det følger av første ledd at avtalen kan fastsette en normalerstatning som tjenesteyteren skal betale for tap og … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 31 med lovkommentar