Håndverkertjenesteloven § 30 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 30 regulerer hvilke tapsposter som omfattes av kontrollansvaret, samt den nærmere beregningen av disse. Om grunnlagene for tjenesteyterens erstatningsansvar, se §§ 28 og 29. Første ledd Etter første ledd skal erstatningen svare til det økonomiske tapet som forbrukeren har lidt. Dette kan være utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, skade på ting m.m. Hovedregelen om full erstatning … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 30 med lovkommentar