Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar – er håndverkertjenesteloven fravikelig? Håndverkertjenesteloven § 3 regulerer lovens ufravikelighet. Håndverkertjenesteloven kan bare fravikes i de tilfeller hvor det kommer forbrukeren til gode. Det er følgelig ikke adgang til å avtale dårligere vilkår for forbrukeren enn det som fremgår av loven. § 3. Ufravikelighet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar