Håndverkertjenesteloven § 29 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 29 gjelder tjenesteyterens erstatningsansvar for tap som skyldes andre forhold enn mangel og forsinkelse. Første ledd Første ledd omfatter de tilfeller hvor ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under hans kontroll. Som hovedregel skal det da gjelde et kontrollansvar etter bestemmelsene i § 28. Hva … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 29 med lovkommentar