Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 27 regulerer forbrukerens rett til å fremsette krav mot tidligere leverandørledd. Med tidligere leverandørledd menes den som har levert materialene til oppdragstakeren, samt vedkommendes underentreprenør. Den faglige termen for dette er såkalt springende regress. Bestemmelsen har en tilsvarende oppbygging som kjøpsloven § 49 a.  Forbrukerens rett til å fremme krav mot tidligere leverandørleddet … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar