Håndverkertjenesteloven § 25 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 25 regulerer vilkårene for å kreve prisavslag, samt hvordan prisavslaget skal beregnes. Forbrukerens rett til å kreve prisavslag Utgangspunktet er at tjenesteyteren har en rett og plikt til å rette mangelen, se kommentarene til § 24. Dersom mangelen likevel ikke blir rettet i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag etter første ledd. … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 25 med lovkommentar