Håndverkertjenesteloven § 24 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 24 – forbrukerens rett til å få mangelen rettet Håndverkertjenesteloven § 24 etablerer en rett og plikt for tjenesteyteren til å rette den mangelfulle håndverkertjenesten. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren etter håndverkertjenesteloven § 21. § 24. Retting av mangel. (1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 24 med lovkommentar