Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 23 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar -forbrukers rett til tilbakehold av betaling

Håndverkertjenesteloven § 23 regulerer forbrukens adgang til å holde tilbake betalingen når det foreligger en mangel ved håndverkertjenesten. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren i håndverkertjenestelovens § 21. For at forbrukeren skal kunne holde tilbake betalingen, må han som hovedregel ha reklamert over mangelen innen reklamasjonsfristene som følger av håndverkertjenesteloven § 22.


§ 23. Rett til å holde betalingen tilbake.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

Bestemmelsen regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen. Den delen av betalingen som holdes tilbake, skal sikre forbrukerens krav som oppstår som følge av at håndverkertjenesten er mangelfull.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Forbrukerens tilbakeholdsrett er begrunnet i forbrukervernhensyn. Retten skal gi forbrukeren sikkerhet for sine krav, slik at han kan føle seg rimelig trygg på at disse blir dekket.

Rull til toppen