Håndverkertjenesteloven § 22 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 22 med lovkommentar –forbrukerens reklamasjonsplikt Håndverkertjenesteloven § 22 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt relatert til mangler. I første ledd fastsettes hovedregelen om rimelig tid. Videre i lovteksten følger det absolutte frister, og unntak fra reklamasjonsfristen. § 22. Reklamasjon. (1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 22 med lovkommentar