Håndverkertjenesteloven § 21 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 21 – hvilke rettigheter har forbrukeren når håndverkertjenesten er mangelfull? Håndverkertjenesteloven § 21 regulerer forbrukerens rettigheter når det foreligger mangel ved håndverkertjenesten. Hvis mangelen skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan forbrukeren gjøre gjeldende de krav som følger av bestemmelsens første ledd. Hvis kravet skal rettes mot andre enn tjenesteyteren, gjelder håndverkertjenesteloven § 27. … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 21 med lovkommentar