Håndverkertjenesteloven § 21 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 21 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 21 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 21 – hvilke rettigheter har forbrukeren når håndverkertjenesten er mangelfull?

Håndverkertjenesteloven § 21 regulerer forbrukerens rettigheter når det foreligger mangel ved håndverkertjenesten. Hvis mangelen skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan forbrukeren gjøre gjeldende de krav som følger av bestemmelsens første ledd. Hvis kravet skal rettes mot andre enn tjenesteyteren, gjelder håndverkertjenesteloven § 27. Bestemmelsen har ingen selvstendig betydning, utenom å lette oversikten over mangelssanksjonene.


§ 21. Forbrukerens krav ved mangler.

Endringer i avhendingsloven

(1) Ved mangel kan forbrukeren

(a) holde betalingen tilbake etter § 23,

(b) kreve mangelen rettet etter § 24, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag etter § 25 eller heve avtalen etter § 26, og

(c) kreve erstatning etter § 28.

(2) Om krav mot andre enn tjenesteyteren gjelder § 27.

Hvilke krav kan forbrukeren gjøre gjeldende når håndverkertjenesten er mangelfull?

Bestemmelsen i håndverkertjenesteloven § 21 gir en oversikt over de mangelssanksjonene som forbrukeren kan gjøre gjeldende dersom det foreligger en mangel ved håndverkertjenesten. Forbrukeren kan:

Krav mot andre enn tjenesteyteren selv reguleres av håndverkertjenesteloven § 27. Når det gjelder tiden for mangelbedømmelsen, reguleres denne av håndverkertjenesteloven § 20.

Hva som utgjør en mangel ved håndverkertjenesten i lovens forstand, reguleres av håndverkertjenesteloven §§ 17-19.

Rull til toppen