Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar – gjelder håndverkertjenesteloven ved kjøp? Håndverkertjenesteloven § 2 avgrenser lovens virkeområde ytterligere. Det følger av bestemmelsen at arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av ting eller eiendom, faller utenfor loven i de tilfeller avtalen i sin helhet er å anse som et kjøp. En mer alminnelig … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar