Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 2 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar – gjelder håndverkertjenesteloven ved kjøp?

Håndverkertjenesteloven § 2 avgrenser lovens virkeområde ytterligere. Det følger av bestemmelsen at arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av ting eller eiendom, faller utenfor loven i de tilfeller avtalen i sin helhet er å anse som et kjøp. En mer alminnelig forståelse av lovens virkeområde gis i håndverkertjenesteloven § 1.


§ 2. Avgrensning mot kjøp.

Endringer i avhendingsloven

Loven gjelder ikke for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

Forholdet til forbrukerkjøpsloven

Håndverkertjenestelovens virkeområde avgrenses mot vanlige kjøp. Hvis arbeidet skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, og avtalen i sin helhet må anses som et kjøp, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse.

Avgrensningen kan være vanskelig ved såkalte tilvirkningskjøp. Et tilvirkningskjøp innebærer at en gjenstand som ikke regnes for å være lagervare, skal lages av selgeren etter spesiell bestilling fra kjøperen. Gjenstanden skal tilvirkes særskilt for kjøperen. Det kan være vanskelig å skille mellom tilvirkning av gjenstanden, som vil reguleres av forbrukerkjøpsloven – og håndverkertjenester knyttet til gjenstanden, som vil reguleres av håndverkertjenesteloven.

Hvilken lov som kommer til anvendelse beror på om kjøpet av gjenstanden er det mest sentrale elementet i avtalen. Hvis dette er tilfelle, vil forbrukerkjøpsloven regulere forholdet. Dette gjelder for alle bestillinger av ting som skal tilvirkes, for eksempel bestilling av et kjøkken som skal spesialtilpasses.

Håndverkertjenesteloven kommer til anvendelse for tilfeller hvor tjenesteelementet utgjør den overveiende delen av oppdraget. Selv om avtalen består i levering og montering, kan håndverkertjenesteloven likevel komme til anvendelse dersom det er arbeidet som utgjør den overveiende delen av oppdraget.

Rull til toppen