Håndverkertjenesteloven § 18 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 18 omhandler opplysninger om tjenesten. Hovedregelen om når det foreligger mangel følger av første ledd. Andre ledd oppstiller imidlertid ytterligere tre vilkår for mangelsansvar. Mangelfulle opplysninger Håndverkertjenesteloven § 17 angir når det foreligger mangel. Bestemmelsen er imidlertid ikke uttømmende. Mangel foreligger også når resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning for bedømmelsen av … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 18 med lovkommentar