Håndverkertjenesteloven § 17 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 17 regulerer når det foreligger mangel. Bestemmelsen korresponderer med reglene i kapittel 2 om oppdraget. Hovedregelen er at det foreligger mangel dersom tjenesten ikke fører til resultatet som forbrukeren i samsvar med §§ 5, 6 og 9 (3) har rett til å kreve eller som ellers er avtalt, jf. første ledd første punktum. … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 17 med lovkommentar